גוף בפעולה
על האתרספריההעקרונותמה בתפריטקר בחרמוןעל גלגליםמתוק, מתוקחם בנגב
 
כותרת
 
משימה 1
משימה 2
משימה 3

רזיה היא בחורה בריאה בת 20 המקפידה על סדר יום קבוע. בכל בוקר, לפני הארוחה, באותה שעה, היא מקפידה לבדוק את משקלה ולרשום את התוצאה (פעולה שאינה מומלצת לאיש!).
א הסתמכו על התוצאות והציעו הסבר אפשרי לתנודות המשקל שבגרף באמצעות המושגים "משוב שלילי", "לפטין" ו"שומנים".

   
חזרה

חם בנגב | מתוק, מתוק | על גלגלים | קר בחרמון | מה בתפריט | העקרונות | ספריה | על האתר | לדף הראשי

כל הזכויות שמורות © משרד החינוך התרבות והספורט

האתר נבנה בידי סנונית
הומאוסטזיס בגוף האדם