גוף בפעולה
על האתרספריההעקרונותמה בתפריטקר בחרמוןעל גלגליםמתוק, מתוקחם בנגב
 
כותרת

 

עוד מבט על הומאוסטזיס

האם תהית אי-פעם מה המשמעות של המושג "הומאוסטזיס"?
הומאוסטזיס בוודאי נשמע לך מוכר, מין מילת קסם שהיא תשובה לכל השאלות המסובכות.
יש לך אפילו הגדרה: כשאומרים הומאוסטזיס מתכוונים ל "שמירה על סביבה פנימית יציבה בסביבה חיצונית משתנה".
מה משמעות המילה "שמירה", ולמה מתכוונים כשאומרים "יציבה"?

אין זה פשוט כל כך להסביר במילים מושג "תזזיתי" רחב כזה, הקשור לתופעות, לתהליכים ולמצבים המאפשרים את קיומם של החיים במתכונתם המוכרת לנו.

ברור לנו שאין אנלוגיה, דגם או דוגמה העשויים להסביר ולהדגים באופן מושלם את התופעה המדהימה של שמירה על שיווי משקל דינמי בגוף, כלומר שמירה על הומאוסטאזיס. באמצעות הדוגמאות שנביא ננסה להתקרב להבנת המושג "הומאוסטזיס".
באתר כולו התמקדנו בעיקר בהומאוסטזיס ברמת הייצור השלם, במדור זה נתבונן במבט-על על מאזנים רבים הפועלים ביחד ומאפשרים את קיום הגוף השלם, עוד מבט אחד בלבד לא יספיק כדי להבין את המושג המורכב הזה לכן מוצעות לכם אפשריות שונות ל"מבטים" שונים הכוללים הסברים תאורטים, תרגילים, מעבדות חקר, משחקים ושאלות להמחשה והבנת התופעה: הומאוסטזיס באורגניזם השלם.

חזרה

חם בנגב | מתוק, מתוק | על גלגלים | קר בחרמון | מה בתפריט | העקרונות | ספריה | על האתר | לדף הראשי

כל הזכויות שמורות © משרד החינוך התרבות והספורט

האתר נבנה בידי סנונית
הומאוסטזיס בגוף האדם