גוף בפעולה
על האתרספריההעקרונותמה בתפריטקר בחרמוןעל גלגליםמתוק, מתוקחם בנגב
 
כותרת
 
משימה 1
משימה 2
משימה 3
משימה 4
(רשות)

מר HS ידידנו התבקש על ידי רופאו לבצע בדיקת העמסת סוכר. בבדיקה זו מתבקש הנבדק לשתות 100 גרם גלוקוז מומס במים לאחר צום של 12 שעות. בהנחה שמר HS כשמו כן הוא, בריא ומקיים הומאוסטזיס בגופו,

א. שערו מהם השינויים ברמת הגלוקוז בדמו של מר HS לאורך 4 שעות מרגע העמסת הסוכר.
שרטטו עקום סכמטי המתאר את השינוי ברמת הגלוקוז בדמו (בשרטוט העקום התעלמו מהכמות המדויקת של הגלוקוז בדם בזמנים השונים והתמקדו בנקודת ההתחלה ובמגמות השינוי).
הסבירו בכתב את העקום ששרטטתם. העלו גורמים המשפיעים על שינוי רמות הגלוקוז בדם (שני גורמים לפחות).   
חזרה

חם בנגב | מתוק, מתוק | על גלגלים | קר בחרמון | מה בתפריט | העקרונות | ספריה | על האתר | לדף הראשי

כל הזכויות שמורות © משרד החינוך התרבות והספורט

האתר נבנה בידי סנונית
הומאוסטזיס בגוף האדם