גוף בפעולה
על האתרספריההעקרונותמה בתפריטקר בחרמוןעל גלגליםמתוק, מתוקחם בנגב
 
כותרת
 

משחקים בשיווי משקלבואו הצטרפו לתרמילאי הישראלי המצוי.
באמצעות התרשים שלפניכם תוכלו לתאר מה קורה ללחץ החלקי של החמצן בגופו,
מהטיפוס אל מרומי הרי האנדים הגבוהים בהם הוא שוהה שלושה חודשים
ועד חודש לאחר חזרתו הביתה לישראל.

חזרה

חם בנגב | מתוק, מתוק | על גלגלים | קר בחרמון | מה בתפריט | העקרונות | ספריה | על האתר | לדף הראשי

כל הזכויות שמורות © משרד החינוך התרבות והספורט

האתר נבנה בידי סנונית
הומאוסטזיס בגוף האדם